Examene de engleză pentru copii

(Young Learners)


AVANTAJE:

  • Certificatele obținute A1 Movers și A2 Flyers echivalează proba de competență lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv.

  • Certificate cu recunoaștere internațională.

 

echivalări

 

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a 5-a cu profil engleză intensiv pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. 

                        

acasă

MARIANA GHEORGHE

Cambridge English Trainer

British Council Addvantage Member

Translator & Interpreter

 

suport@englezaintensiv.ro

CONTESTAȚII

 

Imediat după afișarea rezultatelor examenului de limba engleză intensiv, se admit contestații, însă, doar pentru Proba Scrisă.           

 

La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai acestora, au dreptul de a solicita vizualizarea lucrărilor pe bază de cerere tip.

           

 

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ  PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROFIL ENGLEZĂ INTENSIV  

-GHIDUL COMPLET-

 

 

Acest website oferă resurse complete și gratuite elevilor care se pregătesc pentru susținerea testului de limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu program engleză intensiv. Scopul principal este acela de a acomoda candidații cu specificul și exigențele acestui examen, iar testele propuse sunt fie subiecte reale de examene susținute în perioada 2010-2021, fie modele de teste elaborate în conformitate cu programa școlară privind studiul intensiv al limbii engleze.

Toate testele sunt însoțite de rezolvări, sugestii și barem de corectare pentru o evaluare obiectivă a progresului canditaților. 

 

MULT SUCCES!

Pregatirea pentru Testul de Competență Lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu profil engleză intensiv începe cu cel puțin un an înainte.

Elevii au nevoie de timp pentru achiziționarea și fixarea conținuturilor și, în special, de exersarea abilităților lingvistice SIMULTAN.

 

 

           

 

 

Pentru rezultate remarcabile și de lunga durată, abilitățile se dezvoltă în următoarea ordine (deoarece ele se suțin reciproc în mod natural):

 

1. LISTENING & READING (passive skills or RECEPTIVE skills): elevul este expus la o diversitate de situații/contexte pe care să le înțeleagă și, ulterior, să le poată reproduce atât în scris cât și oral.

 

2. SPEAKING & WRITING (active skills or PRODUCTIVE skills): elevul dobândește încredere (Self-confidence) și autonomie. Este nivelul la care va fi capabil să (re)producă (și nu copia) situațiile/contextele achiziționate.

SPEAKING

Click pe fiecare buton de mai sus  și descoperă resurse și mici trucuri pentru o învățare eficientă și plăcută!

ÎNCURAJAȚI GÂNDIREA INDEPENDENTĂ IAR    SUCCESUL LA EXAMENE ESTE ASIGURAT!

SUBIECTE EXAMEN

 

În general, testul pentru clasa de engleză intensiv este compus din:

 

1. PROBA SCRISĂ:

a) Lecturarea unui text și rezolvarea unor itemi cu alegere duală (TRUE/FALSE) pe baxa textului lecturat.

b) Formularea de răspunsuri la întrebări pe baza textului lecturat.  

c) Rezolvarea unor exerciții de gramatica și vocabular

d) Redactarea unui text (scrisoare sau email) de 50-75 cuvinte pe o temă dată.  

2. PROBA ORALĂ:

a) Citirea unui text din manualul de clasa a IV-a și oferirea de răspunsuri pe baza textului.

b) Dialog interactiv elev-elev sau elev-evaluator.

Politica de confidențialitate      |     Termeni și Condiții      |     Copyright © englezaintensiv.ro 2020

 

 

ATENȚIE!

În funcție de exigențele unităților de învățământ, PROBA SCRISĂ POATE FI DIFERITĂ (a se vedea în subiectele date între anii 2010-2020)

2020

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND EXAMENUL DE ENGLEZĂ INTENSIV CLS. A V-A SESIUNEA IUNIE 2022

Testul de limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu program engleză intensiv - sesiunea iunie 2022 - constă într-o PROBĂ ORALĂ și o PROBĂ SCRISĂ.

CLICK AICI PENTRU Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv engleza 2022-2023