PROBA ORALĂ A TESTULUI DE ENGLEZĂ INTENSIV

  • Comunicarea într-o limbă străină este una dintre competențele-cheie care definește structura personalității elevilor, motivându-i la învățare pe tot parcursul vieții. În acest sens, alegerea resurselor suport este extrem de importantă, îndeosebi dacă vorbim de școlari și de particularitățile lor de învățare. Practic, vom alege acele materiale și resurse care sa îi stimuleze din punct de vedere cognitiv și emoțional și care să îi ajute să-și dezvolte abilitățile de comunicare și abilitățile practice, ce îi vor fi de folos în viața reală. 

metoda clasică

 

                              

 

 

 

 

  • Învățând limba engleza, copiii își însușesc noi moduri de a gândi și a înțelege lumea din jurul lor și își îmbunătățesc capacitățile cognitive. Prin contactul cu limba engleza, copiii vor putea să înțeleagă oamenii din afara culturii lor materne.
  • Pregătirea pentru susținerea testului de limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu program engleză intensiv poate fi abordată îmbinând metoda clasică/tradițională cu cea modernă propusă de sistemul Cambridge English.

ETAPA 1

 

  • Lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din-unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.
  • Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.

 

 

 

  • Pentru ETAPA 1 – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale) conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual.

PROBA ORALĂ


 

ETAPA 2

 

  • Realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

 

 

 

 

 

 

 

  • Pentru ETAPA 2 – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.
BILETELE NECESARE PENTRU PROBA ORALĂ VOR FI ELABORATE ASTFEL:

ETAPA 1 - LECTURARE TEXT & FORMULARE RĂSPUNSURI


 

 

ETAPA 2 - DIALOG INTERACTIV


 

 

                              

 

 

 

 

metoda cambridge

 

                              

 

 

 

 

BILET 11

BILET 12

BILET 13

BILET 14

BILET 15

BILET 16

BILET 17

BILET 18

BILET 19

BILET 20

 

                              

 

 

 

 

BILET 21

BILET 22

BILET 23

BILET 24

BILET 25

BILET 26

BILET 27

BILET 28

BILET 29

BILET 30

FIND THE DIFFERENCES

TRANSFORMĂ SARCINILE DE LUCRU

ÎN ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE SAU JOCURI!

Copiii adoră să descopere și să fie provocați. una dintre activitățile cele mai apreciate de copii este "FIND THE DIFFERENCES!". Îi ajută să comunice mai ușor, le dezvoltă vocabularul și încrederea în sine. 

 

FIND THE DIFFERENCES!

 

Activitatea implică și antrenarea competențelor de LISTENING și poate fi abordată diferențiat, în funcție de stilul de învățare al elevilor: vizuali (are suport vizual), auditivi (profesorul prezintă oral imaginea sa și oferă un exemplu) și kinestezici (elevii pot lipi stickere/postituri/notițe adezive cu structurile gramaticale/vocabularul de care au nevoie direct pe imagini).

 

PASUL 1. Profesorul verifică dacă elevului îi sunt familiare situațiile/cuvintele din imagine  și îi pune o serie de întrebări. De exemplu: What is this? What colour is this? What are they doing? What's the weather like? What time is it? etc. Elevul va eticheta/scrie cuvântul în dreptul persoanelor/lucrurilor/acțiunilor. Astfel își va construi o BANCĂ DE CUVINTE (word bank) foarte utilă pe care o va putea accesa oricând are nevoie pentru a-și construi replicile.

PASUL 2. Profesorul începe dialogul prezentând ce are în imaginea sa (Teacher's Picture).

PASUL 3. Elevul trebuie spună în ce fel imaginea sa (Student's Picture) este diferită. 

 

 

                   FOCUS ON!

                  - Present Continuous, Have/Has got, vreme, ceas, prepoziții.

                  - Adjective (colours, opinion, feelings, etc)

                  - Folosiți construcțiile: THERE IS / THERE ARE

       

             CLICK PENTRU A DESCARCA INFORMAȚIILE ÎN FORMAT PDF

 

Politica de confidențialitate      |     Termeni și Condiții      |     Copyright © englezaintensiv.ro 2020